Municipi

Cotes era una alqueria musulmana que el Rei Jaume I donà a l’abad de Scala Dei en 1238, encara que la primera citació documentada d’esta població la trobaren a l’arxiu del Regne. El 17 de febrer de 1419 Andrés Giménez Dorios i la seua dona Juana, en València, la venen a Jaime Castellà, per 75.000 sous, amb tots els seus edificis, habitants i jurisdicció. Després va passar el senyoriu, a la família Blanes, després dels Cotes o Palafox, als Pallarés, als Artes i finalment al Marqués d´Ariza.

Cotes és paraula derivada de “Cot” (equivalent a roca). També s’anomenà Blanes a la població, a causa del cognom dels seus senyors territorials, que ho foren més de dos segles, passant després a la família Palafox, el segon cognom de la que fou Cotes, quedant definitivament aquest nom. (Dades contingudes al Tom II de la història d’Escolano i documents dels arxius del Regne i dels Palafox).

L’escut Heràldic està basat en les dos grans famílies que van posseir la localitat, d’una part, mig escut militar, amb la insígnia de gala d’una creu de plata, que fou dels Blanes, en l’altra, un castell d’or enclavat de blau, que és de Castellà, tot dins i sota el domini de la Corona Reial.