Personal

Secretari interventor
Administració
Enginyer industrial
Aparelladora -
Arquitecta tècnica
Enginyer agrònom
Treballadora social
Treballadora social -
Dependencia
Jutjat de Pau
AEDL Agent d´Empleament i Desenvolupament Local