Hisenda

Recaptació i Impostos Municipals

Espai reservat per a la informació tributària de l’Ajuntament de Cotes. Un espai de transparència. 

Perfil del contractant

Plataforma de Contractació del Sector Públic

Pagament Mitjà a Proveïdors